KONFERENCE PROFESIONÁLNÍ PODPŮRCOVSTVÍ

17. 10. 2023 pořádá organizace Tudytam konferenci profesionálního podpůrcovství s podtitulem „Profesionální podpůrcovství jako cesta k nezávislosti aneb zkoumáme překážky a příležitosti“. Záštitu nad konferenci poskytli Anna Šabatová, Milena Johnová a Petr Třešňák.

TUDYTAM připravuje 3 letý projekt jehož cílem je, aby přirozenou součástí sociální práce byla dostatečná kapacita profesionálů, kteří budou schopní a ochotní s tímto cenným nástrojem efektivně pracovat.

Na konferenci budou přednášející prezentovat aktuální situaci se zaměřením na překážky a motivace z pohledu:

  • soudce / advokáta / veřejného opatrovníka
  • rodinného příslušníka člověka se zdravotním znevýhodněním
  • sociálního pracovníka, který má osobní zkušenost s podpůrcovstvím
  • člověka, který má díky podpůrcovství plně navrácenou svéprávnost

Více informací a možnost přihlášení: https://tudytam-vzdelavani.cz/pro-bono-aktivity/podpurce-neni-odpurce/konference-profesionalni-podpurcovstvi/