Co děláme

Jednotlivé organizace zapojené v Roku důstojnosti mohou přispět svými aktivitami, které pomáhají k důstojnějšímu a kvalitnějšímu životu lidí s mentálním postižením.

 • Osvěta a vzdělávání v zahraničí zavedené metodě Podpora pozitivního chování.

 • Advokacie v oblasti chování náročného na péči: účastníme se práce vládní skupiny pro tvorbu národní strategie podpory lidí s intelektuálním znevýhodněním a náročným chováním. Pořádáme tematický mezinárodní seminář v Senátu.

  👉 2. března jsme v Senátu pořádali akci Chování náročné na péči – Jak zlepšit systém podpory nejzranitelnější skupiny lidí s mentálním postižením.
  Můžete si přečíst konferenční zápisník, kde najdete souhrn nejdůležitějších myšlenek a závěrů a video rozhovor s britským psychiatrem a neurovědcem Rohitem Shankarem, který se věnuje zejména problému nesprávného předepisování antipsychotik a jiných psychiatrických léčiv. 

  👉 Petr Třešňák se nad tématem zkvalitnění sociálního systému sešel s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a o naplňování práv lidí s postižením diskutoval, společně s dalšími organizacemi, s komisařkou Council of Europe Commissioner for Human Rights paní Dunjou Mijatović.

  👉 Dál aktivně pracujeme ve vládní skupině pro tvorbu strategie podpory osob s chováním náročným na péči. Jsme rádi, že jsme mohli pro práci této skupiny zprostředkovat cenné zkušenosti Tonyho Osgooda, britského odborníka na podporu lidí s intelektovým znevýhodněním a náročným chováním.
  Letos vyjde v Portálu v českém překladu jeho knížka „Supporting Positive Behaviour in Intellectual Disabilities and Autism“. A na podzim domlouváme Tonyho návštěvu v Praze na křest a na odborné veřejné akce.

 • Jsme připraveni zveřejňovat další kauzy nevhodného zacházení, upozorňovat na nadužívání restrikcí a medikace v českém systému péče o lidi s náročným chováním.

 • Chceme přinášet pozitivní příklady podpory klientů, oceňovat úsilí pečujících rodin a řady profesionálů, kteří svou práci dělají kvalitně a s velkým nasazením.

  Ve středu 22. 2. Česká televize vysílala pořad Klíč s tématem „důstojnosti“.

 • Přinášíme téma Medikace lidí s mentálním znevýhodněním. V rámci iniciativy Netlum usilujeme o zlepšení psychiatrické péče a změnu přístupu k medikaci pacientů s mentálním postižením.

  👉 3. 11. vystupuje Petr Třešňák na sjezdu České a Slovenské psychiatrické společnosti a zveřejňuje výsledky výzkumu dat z českých národních zdravotních registrů ohledně medikace lidí s mentálním znevýhodněním, který jsme připravili ve spolupráci s předním světovým odborníkem na psychiatrii lidí s mentálním postižením prof. Shoumitro Debem.
 • Dobrý den – víte co je to ROK DŮSTOJNOSTI? Tak to byla první otázka, na kterou jsme se 19. 4. 2023 ptali poskytovatelů sociálních služeb na Dni sociálních služeb v Domažlicích. Se zástupci služeb jsme krátce pohovořili, objasnili záměr tohoto počinu a předali letáček s kontaktem, kde je možné najít více informací.
  Přinášíme vám krátké video z této akce (omlouváme se za nekvalitní zvuk).
 • Dne 18. 4. 2023 jsme uspořádali v pořadí již čtvrtou odbornou konferenci na téma „Autismus ve světle moci a bezmoci“ pro účastníky ze stran rodičů, pomáhajících profesí, pedagogů a lékařů.
  Celkem se jí zúčastnilo 120 posluchačů a vystoupilo 11 přednášejících. Zaznívaly jak příspěvky týkající se podpory malých dětí s autismem a jejich rodin, tak dětí školou povinných, dostatečný prostor byl věnován i práci s dospělými lidmi s autismem, a to vše napříč resorty školství, zdravotnictví a sociálních služeb od více jak deseti přednášejících, odborníků ve své profesi, z celé České republiky. 
  Na konferenci proběhla informace o Roku důstojnosti z úst moderátorky konference a také v rámci jednoho příspěvku o metodě PBS. Všichni účastníci dostali leták s informací o této kampani do svých konferenčních tašek.
  Více informací o konferenci >> 
 • Rytmus Východní Čechy, o.p.s.
  11. 9. 2023 jsme na Veletrhu sociálních služeb ve Svitavách rozdávali letáčky a informovali veřejnost o Roku důstojnosti. 
  Více informací >>
 • Dne 8. 11. 2023 pořádá organizace Zet-My, z. s. kulatý stůl s tématem „Jak nejlépe zohlednit skutečné potřeby osob se zdravotním postižením a pečujících při procesu plánování sociálních služeb?“ pod záštitou 1. náměstka hejtmana Mgr. Ivo Slavotínka. Kulatý stůl se uskuteční v rámci projektu „Šance na samostatnost všech dětí s postižením“ financovaného NF Abakus.
  Záměrem je také všechny přítomné upozornit na iniciativu Rok důstojnosti. Diskutovat budeme nejen o zkvalitnění sociálních služeb, ale především o skutečných potřebách pečujících rodin dětí s těžkým zdravotním postižením a o možnostech pečujících rodin a vlivu na budoucnost jejich dětí v systému sociálních služeb.
 • více informací o kulatém stole v aktualitách na https://www.zet-my.cz/
 • více o projektu „Akcelerátor osamostatňování na webu nadačního fondu Abakus: https://abakus.cz/akcelerator-osamostatnovani/

Naděje Litoměřice