CHCEME DŮSTOJNÝ ŽIVOT
PRO LIDI S MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM

Rok důstojnosti je rokem konkrétních a viditelných kroků ke zlepšení kvality života a dostupnosti podpory v přirozeném prostředí pro lidi s mentálním postižením. Rok důstojnosti iniciují Děti úplňku.

Požadujeme

Důstojný život a kvalitní podporu v přirozeném prostředí pro všechny lidi s postižením, tak jak jej garantuje mezinárodní Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou se Česká republika zavázala naplňovat.
Důstojný život a kvalitní podporu pro všechny jejich pečující, neformální v rodinách i profesionální v sociálních a zdravotních službách.

Právo na důstojný život je společným právem všech lidí v ČR a nesmí být nikomu upíráno.

co děláme

Usilujeme o změnu systému. Spolupracujeme na tom, aby se uskutečnily změny, které zajistí kvalitní život a naplnění základních práv a potřeb lidí s mentálním postižením. Které zajistí vhodné podmínky, odbornou podporu a adekvátní ocenění všech pečujících.

Osvěta. Upozorňujeme na nevhodné zacházení, nadužívání restrikcí a medikaci v českém systému péče o lidi s chováním náročným na péči. Ukazujeme také pozitivní příklady podpory klientů a dobrou a ověřenou praxi ze zahraničí. Ukazujeme práci pečujících rodin a řady profesionálů, kteří svou práci dělají kvalitně a s velkým nasazením.

Pracujeme v terénu, kde děláme praktické kroky, které zvyšují kvalitu života lidí s mentálním postižením a jejich pečujících.

Přečtěte si konkrétní kroky jednotlivých zapojených organizací >>

zapojené organizace

Aliance pro individualizovanou podporu, APLA Jižní Čechy, Asistence, Asociace senzorické integrace, AUTIS-HB, Centrum dětské ergoterapie PlaySI, Centrum pro komunitní práci střední Čechy, Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Centrum Orion, Diakonie ČCE – středisko v Brně, DMO POBYTY, Dobromysl, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, Educante, Freya, Chráněné bydlení Naplno, I MY, Mgr. Jaromíra Staňková , Klára Uhlířová, Líp a Spolu, Marie Zemanová, Mgr. Milada Macháčková, MIKASA, Modrý kos, Naděje, Nebuď na nule, Péče bez překážek, PFERDA, Rehabilitace Šos, Rytmus Střední Čechy, Rytmus – od klienta k občanovi, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, SPOLU Olomouc, TUDYTAM, UCHO, Zet-My, UCHO, Agentura Pondělí, Diakonie Praha, Vítej ….

příběhy / aktuality

noc důstojnosti aktualita


Noc důstojnosti
2024

Noc důstojnosti 8. 1. 2024 od 17.00 před MPSV, ulice na Poříčním právu, Praha ….

vera musilová aktualita


Příběh Věry

Věra Musilová zemřela v dubnu roku 2006 během hospitalizace v Psychiatrické léčebně v Bohnicích…

dorota sandorova aktualita


Příběh Doroty

Dorota Šandorová, klientka jindřichohradeckého domova pro lidi s mentálním postižením, byla ve svých sedmatřiceti letech v lednu 2021 zabita…

co můžete udělat vy


Připojte se k myšlence Roku důstojnosti

Podpořte myšlenu Roku důstojnosti a zapojte se vlastními aktivitami směřujícími k důstojnějšímu a kvalitnějšímu životu lidí s mentálním postižením.


Chci více informací o cestě k důstojnosti

Pokud chcete novinky k tématu důstojnosti, přihlašte se k našemu newsletteru.


Sdílejte

Dejte vědět o Roku důstojnosti.

děkujeme

Za podporu děkujeme:

3wFoundation