Noc důstojnosti

Připomenutí památky obětí – lidí s mentálním postižením – které zemřeli následkem nevhodně nastavené péče v systému. 

Přijďte zapálit svíčku a tichou pietou uctít oběti a připomenout absolutní nepřípustnost týrání, špatného zacházení a omezování svobod lidí s mentálním postižením a náročným chováním.

V pátek 6. 1. 2023 od 17.00 v ulici Na Poříčním právu v Praze. 

Ticho po Dorotě

V noci ze 6. na 7. ledna 2021 byla Dorota Šandorová zabita pečovatelem sociální služby. Ten ji šel během noční služby údajně uklidnit, místo toho ji ale zalehl, zkroutil jí ruce a plnou silou ji tlačil na hrudník až upadla do bezvědomí a udusila se. Ráno našli Dorotu s rukama zkroucenýma vysoko za zády, s peřinou přes hlavu a s hlavou zabořenou hluboko do polštáře. Smrt Doroty byla vyústěním dlouhodobého týrání a narušování důstojnosti klientů.

Soud pachatele odsoudil za vraždu, která byla následně překvalifikovaná na usmrcení z nedbalosti. O případu se nikde napsalo, neobjevil se v kazuistikách jako příklad špatné praxe, do zařízení nepřijela inspekce ani žádná návštěva. 

Nikdo nedostal pozvánku na Dorotin pohřeb. Městský úřad, její opatrovník, pohřeb uspořádal beze svědků. 

Pojďme si památku Doroty Šandorové připomenout.

Průběh akce

V 17.00 se sejdeme v ulici Na Poříčním právu v Praze, kde krátce vystoupíme s výzvou vládě a  uctíme památku. Poté se vydáme z ulice Na Poříčním právu trasou Podskalská – Zítkovy sady – náměstí Pod Emauzy na Palackého náměstí.

Akce končí v 18.30.