pbs

Přihláška na workshop “ Úvod do PBS “ (Positive Behaviour Support)

Podrobnější informace k workshopu na webu:
https://detiuplnku.cz/cs/blog/2022/04/28/jak-podporit-pozitivni-chovani-u-lidi-s-mentalnim-postizenim/

Jméno

Příjmení

E-mail

Telefon

Fakturační údaje (organizace nebo osobní)