CHCEME DŮSTOJNÝ ŽIVOT
PRO LIDI S MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM

Rok důstojnosti je rokem konkrétních a viditelných kroků ke zlepšení kvality života a dostupnosti podpory v přirozeném prostředí pro lidi s mentálním postižením. Rok důstojnosti iniciují Děti úplňku.

Požadujeme

Důstojný život a kvalitní podporu v přirozeném prostředí pro všechny lidi s postižením, tak jak jej garantuje mezinárodní Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou se Česká republika zavázala naplňovat.
Důstojný život a kvalitní podporu pro všechny jejich pečující, neformální v rodinách i profesionální v sociálních a zdravotních službách.

Právo na důstojný život je společným právem všech lidí v ČR a nesmí být nikomu upíráno.

co děláme

advokacie

Spolupracujeme na tom, aby se uskutečnily takové systémové změny, které zajistí dostatečnou kvalitu života a naplnění základních práv a potřeb nejzranitelnějších členů naší společnosti. Které zajistí vhodné podmínky, odbornou podporu a adekvátní ocenění všech pečujících.

osvěta

Chceme přinášet pozitivní příklady podpory klientů a ukazovat dobrou a ověřenou praxi ze zahraničí. Oceňovat úsilí pečujících rodin a řady profesionálů, kteří svou práci dělají kvalitně a s velkým nasazením. 

Jsme ale také připraveni zveřejňovat a upozorňovat na nevhodné zacházení, nadužívání restrikcí a medikace v českém systému péče o lidi s chováním náročným na péči.

Přečtěte si konkrétní kroky jednotlivých zapojených organizací >>

STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ ROKU DůSTOJNOSTI

Pokud souhlasíte s myšlenkou, že systém podpory lidí s mentálním postižením nutně potřebuje reformy, které zajistí lepší porozumění mentálnímu postižení a souvisejícímu chování, dostupnou síť komunitních služeb pro všechny a adekvátní podporu formálních i neformálních pečujících.

Vyplňte krátký dotazník

příběhy / aktuality

noc důstojnosti aktualita


Noc důstojnosti

Nocí důstojnosti jsme uctili památku Doroty Šandorové a také připomenuli situaci všech lidí s mentálním postižením…

vera musilová aktualita


Příběh Věry

Věra Musilová zemřela v dubnu roku 2006 během hospitalizace v Psychiatrické léčebně v Bohnicích…

dorota sandorova aktualita


Příběh Doroty

Dorota Šandorová, klientka jindřichohradeckého domova pro lidi s mentálním postižením, byla ve svých sedmatřiceti letech v lednu 2021 zavražděna…

co můžete udělat vy


Připojte se k myšlence Roku důstojnosti

Podpořte myšlenu Roku důstojnosti a zapojte se vlastními aktivitami směřujícími k důstojnějšímu a kvalitnějšímu životu lidí s mentálním postižením.


Chci více informací o cestě k důstojnosti

Pokud chcete novinky k tématu důstojnosti, přihlašte se k našemu newsletteru.


Sdílejte

Dejte vědět o Roku důstojnosti.

děkujeme

Za podporu děkujeme:

3wFoundation